Miljøstyrelsen undersøger allergifremkaldende parfumestoffer

09-03-2016
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen har i en ny rapport undersøgt 42 allergifremkaldende parfumestoffer for at vurdere, om nogle af stofferne skal klassificeres i den skrappeste kategori for hudallergi.

Parfume er udbredt i mange forskellige typer forbrugerprodukter, som f.eks. rengøringsmidler, sæbe og plejeprodukter, som betyder, at vi som forbrugere næsten dagligt er i kontakt med produkter, der indeholder parfume. 

Denne daglige hudkontakt med parfumestoffer kan betyde, at man risikerer at udvikle parfumeallergi. Parfumeallergi er en livslang tilstand, der kan betyde permanent eller tilbagevendende eksem ved kontakt med parfumestoffer.

Miljøstyrelsen har i en ny rapport undersøgt 42 allergifremkaldende parfumestoffer for at vurdere, om nogle af stofferne skal klassificeres i den skrappeste kategori for hudallergi. Bliver de det, vil det betyde, at produkter som f.eks. vaske- og rengøringsmidler, der indeholder disse stoffer, skal mærkes med advarslen om, at de kan udløse en allergisk reaktion allerede ved en endnu lavere koncentration af stofferne, end det er tilfældet i dag. På den måde vil forbrugerne få klarere information, og de vil kunne beskytte sig selv mod de mest allergifremkaldende parfumestoffer.

Ud af de 42 parfumestoffer blev 11 stoffer udvalgt til en mere dybdegående vurdering af de allergifremkaldende effekter. Miljøstyrelsen vil nu på baggrund af undersøgelsen arbejde videre med regulering af disse parfumestoffer. Målet er på sigt at få de relevante parfumestoffer op i den skrappeste kategori for hudallergi for at sikre bedre faremærkning af produkter med stærkt allergifremkaldende stoffer, og dermed en bedre beskyttelse af forbrugerne.

Læs rapporten  Evaluation of selected sensitising fragrance substances
Læs mere om hudallergi og parfume

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen kemikalier, Trine Thorup Andersen,  ,tlf. 72 54 41 27