Miljøstyrelsen har udviklet en metode til at undersøge om kemiske stoffer forhindrer genanvendelse af produkter

29-03-2016
Kemikalier

En ny rapport fra Miljøstyrelsen undersøger, om problematisk kemi i forbrugerprodukter som sparepærer, gulvtæpper, møbler af træ og madrasser er en barriere for genanvendelse af produkterne og materialerne.

Der blev i alt udvalgt ni produktgrupper til screening for indhold af problematisk kemi bl.a. boligtekstiler (møbelbetræk, gardiner m.v.), sparepærer og lysstofrør samt deres armaturer, gulvtæpper, lædervarer, madrasser og møbelskum, møbler af træ, overtøj og outdoor-tøj, plastdele af elektriske produkter og vinylgulve.

Målet med projektet var at udvikle en metode, der fremadrettet kan bruges til at vurdere, om der er kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som kan hindre genanvendelsen af de materialer, der indgår i produkterne.

Metoden skal ses som et arbejdsredskab, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af forbrugerprojekter, hvor det er relevant og består af 5 aktiviteter, som bl.a. indebærer en afgrænsning af produkter og kemiske stoffer, vurdering af stofferne, identifikation af genanvendelsesmuligheder samt vurdering af risici.

Læs en uddybende metodebeskrivelse i rapporten " Kemiske stoffer i forbrugerprodukter, der kan hindre genanvendelse"

Undersøgelsen er en del af Kemikalieindsatsen 2014-2017, samt den tidligere regerings ressourcestrategi fra 2013 ”Danmark uden affald”.

Yderligere oplysninger:
Miljøstyrelsen kemikalier Louise Fredsbo Karlsson, , tlf.: 72 54 45 85