Kommuner kan med fordel kommentere på udkast til EU's BAT-konklusioner med miljøkrav til affaldsbehandlingsanlæg

08-03-2016
Industri

Kommuner, hvor der ligger shredderanlæg eller andre affaldsbehandlingsanlæg, som er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, kan med fordel kommentere på udkast til EU’s udkast til BAT-konklusioner. Der er kommenteringsfrist frem til den 14. marts 2016.

undefined

EU’s kommende miljøkrav bygger på viden om, hvilken miljøbeskyttelse, man kan opnå ved at bruge de bedste tilgængelige teknikker (best available techniques, BAT). Kommunerne kan med fordel sende deres kommentarer til Miljøstyrelsen ud fra viden om de anlæg, der ligger i kommunen.   

Miljøstyrelsen deltager i den tekniske arbejdsgruppe bag udkastet, og samler kommentarer ind via partnerskabet for affaldsbehandling, hvor nogle kommuner deltager. Men hvis andre kommuner også ønsker at kommentere, vil det være velkomment. Høringsudkastet kan downloades nederst på siden om partnerskabet for affaldsbehandling.

Læsevejledning til høringsudkastet

Høringsudkastet indeholder både forslag til BAT-konklusioner og fortæller om baggrunden. Det er et meget langt dokument. Hvis man ønsker at fokusere sin læsning og kommentering, kan man med fordel starte med at se på kapitel 6 med udkast til BAT-konklusioner. Her kan man vælge det underafsnit, der handler om de typer af affaldsbehandling, man har i kommunen (mekanisk behandling, biologisk behandling osv.). Hvis man ønsker at kende baggrunden for BAT-konklusionerne, kan man dernæst finde den i de forrige kapitler. Hvis man kender til nye teknikker, der endnu ikke er så modne, at de kan anses som BAT, kan man med fordel læse kapitel 7.

Afgivelse af kommentarer

Kommentarer skal være specifikke, så angiv gerne hvilke anlæg, der ligger til grund for kommentarerne. Miljøstyrelsens kontaktpersoner er:

Claus Lübeck Christensen,
 , tlf. 7254 4399 eller
Marianne Ripka,
 , tlf. 7254 4437.