EU’s miljøministre stærkt utilfredse med EU-Kommissionen

04-03-2016

EU’s miljøministre vil på miljørådsmøde den 4. marts kræve, at EU- Kommissionen retter ind og leverer kriterier for hormonforstyrrende stoffer nu – sådan som EU-domstolen har fastslået i december.

Drop bortforklaringerne og få vedtaget fælles kriterier for hormonforstyrrende stoffer - Så klart er budskabet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til EU Kommissionen, der for over to år siden skulle have indført kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende.

Vi udsættes for hormonforstyrrende stoffer i vores hverdag og stofferne er mistænkt for blandt andet at forårsage kræft, barnløshed, misdannelser og andre ubehagelige sygdomme. Det er derfor afgørende, at vi har en fælles opfattelse af, hvornår et stof er hormonforstyrrende.

Kriterier var klar i 2013

I december fastslog en dom fra Retten ved EU-domstolen på baggrund af en dansk støttet retssag, at Kommissionen ikke kan trække sagen i langdrag. Kritierierne skulle have været leveret i 2013, men Kommissionen har oplyst, at den fortsætter sit arbejde og først vil levere kriterier til sommer.

Esben Lunde Larsen mener, at det er helt uacceptabelt, at der går endnu et halvt år efter dommen. Danmark har ved enhver given lejlighed presset på – og derfor også arbejdet for at få det drøftet på rådsmødet.

Det forventes, at der på miljørådsmøde den 4. marts bliver vedtaget en Rådserklæring, som understreger, at Kommissionen og sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis skal respektere retlige forpligtelser som krævet af EU-traktaten og dommen fra EU-retten. Når Kommissionen har fremlagt kriterierne gælder de, hvis ikke Rådet og Europa-Parlamentet inden to måneder har gjort indsigelser.