Esben Lunde Larsen: Cirkulær økonomi bliver gevinst for virksomheder og miljø

04-03-2016

PRESSEMEDDELELSE fra Miljø- og Fødevareministeren:

Danske virksomheder kan se frem til forbedrede konkurrencevilkår, når EU-Kommissionens pakke om cirkulær økonomi bliver gennemført

EU's miljøministre mødtes i dag til rådsmøde i Bruxelles, hvor Kommissionens pakke om cirkulær økonomi blev diskuteret. Den indeholder over 50 initiativer, som eksempelvis en styrkelse af EU's regler om produktdesign, så produkter designes, så de lettere kan skilles ad, repareres og genanvendes.

Med pakken ønsker EU også at sikre, at maksimalt 10 procent af husholdningsaffaldet i 2030 deponeres på lossepladsen. Danmark har i årene 2012-14 deponeret under to procent af de samlede mængder husholdningsaffald, mens gennemsnittet for hele EU i 2013 var på 31 procent. Der vil derfor både være en miljøgevinst og en konkurrencemæssig gevinst for Danmark, da EU tvinges op på det danske niveau.

- Cirkulær økonomi er sund fornuft, godt for miljøet og indeholder store potentialer for at styrke dansk erhvervsliv. Det betaler sig at tænke cirkulært hele vejen fra produktdesign til affaldshåndtering, som når Mærsk designer nye skibe, så de efter mange ture på havet nemt kan skilles ad og stålet sælges til genanvendelse , siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Omstilling til cirkulær økonomi kan alene i Danmark i 2035 samlet set betyde en stigning i bruttonationalproduktet på 0,8–1,4 procent, skabe 7.000–13.000 job, og øge nettoeksporten med 3–6 procent viser tal fra Ellen Mac Arthur Foundations rapport “Delivering the Circular Economy – A toolkit for policymakers”.

Produkter skal lettere kunne repareres

EU-Kommissionens nye pakke om cirkulær økonomi handler om at lukke ressourcekredsløbet og få den maksimale værdi ud af materialer og produkter til gavn for miljø og økonomi. Danske virksomheder er allerede langt fremme i forhold til cirkulær økonomi, og dansk erhvervsliv har derfor gode muligheder for at høste økonomiske gevinster af implementering af pakken.

- Med pakken får vi nu mere ensartede konkurrencevilkår i EU, hvilket både gavner miljøet og skaffer flere arbejdspladser i Danmark. Mange virksomheder er allerede opmærksomme på de potentielle forretningsmæssige og økonomiske gevinster ved cirkulær økonomi, og jeg vil derfor arbejde for, at flere danske virksomheder får de bedste muligheder for at blive en del af den cirkulære økonomi , siger Esben Lunde Larsen.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9135 6996, e-mail:
Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4343, e-mail: