Beholderkontrolordningen anbefaler skærpet opmærksomhed ved kontrol af Muleby-gyllebeholdere af ældre dato

04-03-2016
Landbrug

I sommeren 2015 kollapsede en ældre gyllebeholder fra producenten Muleby, hvilket efterfølgende har ledt til en del omtale af beholderkontrolordningen. Miljøstyrelsen følger på baggrund af denne omtale op med fakta om beholderkontrolordningen og de konkrete Muleby-beholdere af ældre dato.

Kollaps af Muleby-beholder i sommeren 2015

Den Muleby-beholder, der kollapsede i sommeren 2015, var af ældre dato og undersøgelser, der er foretaget af sekretariatet for beholderkontrol under Teknologisk Institut, har konkludereret, at årsagen til beholderkollapset primært skyldes misligholdelse af beholderkontrollen, og at der dermed ikke har været foretaget det nødvendige vedligehold og reparation på beholderen. Det har således ikke været muligt at påvise en sammenhæng mellem årsagen til dette kollaps og tidligere kollaps af Muleby-beholdere.

Krav om særligt kendskab til Muleby-beholdere i forbindelse med kontrol

Den nærmere undersøgelse af de faktiske omstændigheder relateret til Muleby-beholdere af ældre dato har givet anledning til, at bestyrelsen for beholderkontrolordningen har udsendt en skrivelse til alle beholderkontrollanter. Bestyrelsen stiller således krav om, at kontrollanter ved kontrol af Muleby-beholdere skal anbefale brugeren at rette henvendelse til en kontrollant/firma med særligt kendskab til Muleby-beholdere med henblik på en vurdering af behov og muligheder for forebyggende handlinger. Beholderkontrollanten er alene forpligtet til at anbefale brugeren at rette henvendelse til en kontrollant med særligt kendskab til Muleby-beholdere i den udstrækning, kontrollanten ikke selv har den fornødne viden om beholdertypen.

Orientering af kommuner og brugere af Muleby-beholdere

Kontrollanten skal indskrive anbefalingen i kontrolrapporten, og det bliver derved synligt for den kommunale tilsynsmedarbejder, at brugeren er blevet anbefalet at rette henvendelse til en kontrollant med særligt kendskab til Muleby-beholdere. Kontrollanten skal i forbindelse med kontrollen også aflevere en advarsel til brugeren af beholderen med en beskrivelse af problemet med Muleby-beholdere samt en anbefaling om, at brugeren får udarbejdet en vurdering af behovet for at få foretaget forebyggende foranstaltninger på beholderen.