7 ud af 10 virksomheder godt tilfredse med sagsbehandling

14-03-2016
Borger Industri

Hvor tilfredse er Miljøstyrelsens ”kunder” egentlig med sagsbehandlingen? Det har styrelsen søgt svar på via en tilfredshedsundersøgelse blandt nogle af de virksomheder, styrelsen er miljømyndighed for. 66 virksomheder (af i alt 82 adspurgte) har svaret, og resultatet viser generel stor tilfredshed.

Billedet viser at Miljøstyrelsen besøger mange virksomheder hvert år. Her er medarbejdere fra styrelsen på tilsyn på Amager Ressource Center.

Miljøstyrelsen besøger mange virksomheder hvert år. Her er medarbejdere fra styrelsen på tilsyn på Amager Ressource Center.

Undersøgelsen er gennemført fra november 2014 til november 2015 i forbindelse med, at virksomhederne har modtaget en afgørelse om miljøgodkendelse (§ 33 i miljøbeskyttelsesloven).

Der er udsendt i alt 82 spørgeskemaer med 6 spørgsmål, og der er modtaget 66 besvarelser. Undersøgelsen viser, at 71 % overordnet er tilfredse med Miljøstyrelsens sagsbehandling og kun 9 % er utilfredse, mens 20 % har svaret ”hverken/eller”. Miljøstyrelsen vil fremadrettet arbejde videre på de forbedringsmuligheder, som kommentarerne i tilfredshedsundersøgelsen har peget på.

Styrelsen vil fortsat følge brugertilfredsheden og vil i 2016 som et nyt tema desuden spørge til virksomhedernes tilfredshed med involvering i BREF-arbejdet.

Du kan læse mere om BREF-processen på Miljøstyrelsens hjemmeside.