Vejledning vedrørende miljøvurderingen af zink på husdyrbrug

18-05-2016
Landbrug

Miljøstyrelsen har udarbejdet nyt vejledningsmateriale, der vedrører de miljømæssige konsekvenser som følge af anvendelsen af zink.

Flere undersøgelser og analyser i 2015 har vist, at der i flere tilfælde er konstateret stigende koncentrationer af zink i arealer, hvor der er udbragt husdyrgødning fra svin. Det er i svar til Folketinget oplyst, at kommunerne ved miljøvurderingen af ansøgninger om tilladelse eller miljøgodkendelse af husdyrbrug også skal miljøvurdere konsekvenserne som følge af anvendelsen af zink, hvis der er behov herfor. Miljøstyrelsen har til brug herfor udarbejdet følgende vejledningsmateriale til kommunerne , som hermed udsendes til kommunerne, og som vil blive indarbejdet i Vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Materialet har primært betydning for tilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug med smågrise, der anvender medicinsk zink.

Til orientering kan også henvises til erhvervets handlingsplan på området.

For yderligere information om de forsigtighedsregler, der er fastsat i produktresuméerne for medicinsk zink, henvises der til forsigtighedsreglerne for Vilocare .