Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

10-05-2016
Støj

I Miljøprojekt nr. 1852, 2016 gennemgås målinger af støj fra nyere vindmøller i Danmark ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s.

undefined
Måling af vindmøllestøj og baggrundsstøj

Målinger af støj fra vindmøller i Danmark er blevet gennemgået for at identificere datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, som i dag typisk opstilles i Danmark. Det samlede datagrundlag er genanalyseret og resultaterne sammenlignet. Både støjen i ”det almindelige frekvensområde” og den lavfrekvente støj er blevet analyseret.

Overordnet set – med fokus på alle data – viser undersøgelsen, at kildestyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter kurven knækker, og kildestyrken er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder. Samme tendens observeres for vindmøller i standardstøjindstilling.

Der er stor spredning i støjen fra støjreducerede vindmøller, hvilket formentlig skyldes, at de målte vindmøller er af to fabrikater hver med flere modeller, der igen hver især opererer i flere forskellige støjindstillinger. Generelt ser det ud til, at kildestyrken stiger op til en vis vindhastighed, hvorefter kurven flader ud. Der er dog stor variation i, hvor kraftig stigningen er i kildestyrke pr. ændring i vindhastighed, og ved hvilken vindhastighed knækket sker.

Der er ingen tendenser til minima i støjen ved 6 og 8 m/s.

Her findes Miljøprojekt nr. 1852, 2016