Rester fra pesticider findes i kvinder og børns urin

18-05-2016
Borger

Ny undersøgelse viser, at rester fra organofosfater findes i menneskers urin. Stofferne kommer primært ind i kroppen via fødevarer, men mængderne vurderes ikke som sundhedsskadelige.

undefined
Foto: Colourbox

Syddansk Universitet har med støtte fra Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen undersøgt urin fra 145 danske kvinder og 144 børn. Urinen er undersøgt for spor efter organofosfater. I over 90 % af forsøgspersonerne blev der fundet målbare koncentrationer af mindst et stof, og mere end 30 % havde fire forskellige stoffer i urinen. Forskerne har sammenlignet deres fund med undersøgelser i andre lande, og de konkluderer, at Danmark er på niveau med det øvrige Europa, men lidt højere end det, som er målt i USA.

Niveauer er ikke farlige

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med den nye undersøgelse fået foretaget en vurdering hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU) af den danske befolknings samlede indtag af organofosfater via fødevarer. Med den nuværende viden er vurderingen, at danskernes samlede indtag ikke udgør en risiko, særligt efter at grænseværdien for organofosfatet chlorpyrifos netop er blevet sat ned for en række afgrøder. Denne vurdering gælder også for gravide og børn.

I Danmark er der stort set ingen organofosfat-pesticider eller -biocider godkendt, men de anvendes stadig i mange lande i og uden for EU. De kan måles i importerede fødevarer - men kun i sjældne tilfælde i niveauer over grænseværdierne. DTU vurderer, at langt størstedelen af danskernes udsættelse skyldes udenlandsk producerede fødevarer. Hvis man helt vil undgå stofferne, kan man spise økologiske varer, hvor stofferne er forbudt. Man kan også spise dansk producerede fødevarer, fordi stofferne stort set aldrig findes her.

Kan påvirke nervesystemet

Organofosfater er en gruppe af insekt-dræbende stoffer som anvendes/har været anvendt både som plantebeskyttelsesmidler (pesticider), i hverdagsgifte (biocider) og i lus og loppe-midler til husdyr. Anvendelse af organofosfater i Danmark er meget begrænset. Organofosfater virker ved at påvirke nervesystemet hos insekter, men kan også være skadelige på nervesystemet hos mennesker og pattedyr. Der er stor forskel på, hvor giftige de er. Når man bliver udsat for et organofosfat – eksempelvis ved indtag af rester på fødevarer – omdanner kroppen meget hurtigt stoffet til en række nedbrydningsprodukter, som udskilles med urinen.

Læs rapporten her