Møde mellem staten og kommunen om udslippet af kvælstof til Lillebælt den 3.-4. februar 2016

04-05-2016
Borger Industri

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Fredericia Kommune har 4. maj 2016 holdt møde om Dan Gødning sagen for at drøfte det videre samarbejde.

Udslippet af gødning fra Dan Gødning A/S til Lillebælt var på dagsordenen, da Fredericia Kommune onsdag den 4. maj 2016 havde besøg af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Formålet med mødet var, at drøfte det videre samarbejde i forbindelse med håndtering af sagen.

Fredericia Kommune oplyste, at kommunen har bedt Aarhus Universitet om at bidrage med oplysninger om mulige miljøeffekter i Lillebælt og tilstødende havområder. Naturstyrelsen orienterede om de foreliggende målinger fra miljøovervågningen i Lillebælt.

Fra Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens side var der tilsagn om at stå til rådighed med alle nødvendige kompetencer.

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor der var enighed om at fortsætte med at få belyst de mulige miljømæssige konsekvenser af udslippet af gødning til Lillebælt.

Det er en kompleks sag, og derfor blev der drøftet både miljøfaglige og juridiske udfordringer. Hertil kommer spørgsmålet om hvorvidt staten eventuelt helt kan overtage sagen i forhold til udslippet i Lillebælt (call-in) også blev drøftet. Der var enighed om at mødes igen, når der foreligger et notat fra Aarhus Universitet i medio maj.