Miljøstyrelsen fastholder, at målestation bør flyttes

03-05-2016
Borger Luft

Miljøstyrelsen er forundret over, at Københavns Kommune fortsat ikke vil medvirke til at finde en fagligt mere korrekt placering for luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard, trods styrelsens anmodning og Vejdirektoratets nylige afgørelse, der understreger, at det er Miljøstyrelsen, som er myndighed på området.

undefined

Et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 2. maj igen stemt nej til at imødekomme Miljøstyrelsens anmodning om at flytte luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard til en måleteknisk mere korrekt placering.

Baggrunden for Miljøstyrelsens anmodning om en flytning af målestationen på H.C. Andersens Boulevard er udelukkende, at en vejbaneomlægning har flyttet trafikken tættere på målestationen. Derfor blev målingerne misvisende og umulige at sammenligne med tidligere år. Dette er et problem i forhold til at overvåge langsigtede tendenser og forbedringer, der indgår i formålet med luftkvalitetsdirektivet, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for i Danmark. For at undgå misvisende målinger er der behov for at korrigere for denne vejbaneomlægning ved at flytte målestationen, så den oprindelige afstand mellem vejbane og målestation genetableres.

Vejdirektoratet gav i marts Miljøstyrelsen medhold i sagen og hjemviste afgørelsen til fornyet behandling i kommunen.

Luftforurening falder

Miljøstyrelsen ser nu frem til at modtage Københavns Kommunes begrundelse på det nye afslag om at flytte luftmålestationen.

Luftforureningen i København og resten af Danmark – og EU - er i øvrigt faldet igennem flere år. Miljøstyrelsen og Københavns Kommune arbejder tæt sammen om at nedbringe luftforureningen i hovedstaden, f.eks. er luftforureningen fra bybusserne i København reduceret med op til 90-95 pct. som følge af et nyligt samarbejde.

Miljøstyrelsen ser frem til fortsat samarbejde med kommunen om at finde en ny, måleteknisk mere korrekt placering til målestationen.