Svært at forudse lermineralers evne til binding af forureningskomponenter

18-05-2016
Jord

Der er publiceret et litteraturstudie omhandlende sorption af klorerede opløsningsmidler på lermineraler.

Studiet er udført under Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. Studiet har vist, at sorptionen afhænger af rigtig mange faktorer, og det har ikke været muligt at kortlægge de mest betydende faktorer.

Dog antyder resultaterne fra litteraturen, at der ikke kan forventes så stor sorption på lermineraler for klorerede opløsningsmidler, som er neutrale, som det kan være tilfældet for andre positiv ladede stoffer som f.eks. nogle pesticider. 

Læs rapporten her.