Københavns Kommune efterkommer ønske og flytter luftmålestation

27-05-2016
Borger Luft

Københavns Borgerrepræsentation har netop besluttet at efterkomme et ønske fra Miljøstyrelsen om at flytte luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard.

undefined

På et møde i Københavns Borgerrepræsentation torsdag er det besluttet at omgøre Teknik- og Miljøudvalgets beslutning og flytte luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard, sådan som Miljøstyrelsen har ønsket på baggrund af faglige udredninger fra Aarhus Universitet. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg afviste igen på et møde 2. maj at flytte luftmåleren, på trods af at Vejdirektoratet har underkendt kommunens tilsvarende afvisning i december måned.

Miljøstyrelsen har ønsket luftmålestationen flyttet, fordi en vejbaneomlægning har bragt trafikken tættere på luftmåleren. Dermed giver de nye målinger ikke et revisende billede af udviklingen og er umulige at sammenligne med tidligere år. Dette er et problem i forhold til at overvåge langsigtede tendenser og forbedringer, der indgår i formålet med luftkvalitetsdirektivet, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for i Danmark. For at undgå misvisende målinger er der behov for at korrigere for denne vejbaneomlægning ved at flytte målestationen, så den oprindelige afstand mellem vejbane og målestation genetableres.

Vejdirektoratet har som nævnt tidligere underkendt Københavns Kommunes afslag på at flytte målestationen og understreget, at det er Miljøstyrelsen, som er myndighed på området. Vejdirektoratet gav i marts Miljøstyrelsen medhold i sagen og hjemviste afgørelsen til fornyet behandling hos kommunen.

Miljøstyrelsen ser nu frem til at kunne komme videre med sagen og få taget de praktiske skridt, som kan få måleren flyttet. Det vil ske i tæt dialog med kommunen.

Luftforurening falder

Luftforureningen i København og resten af Danmark – og EU - er i øvrigt faldet igennem flere år. Miljøstyrelsen og Københavns Kommune arbejder tæt sammen om at nedbringe luftforureningen i hovedstaden, f.eks. er luftforureningen fra bybusserne i København reduceret med op til 90-95 pct. som følge af et nyligt samarbejde.