Hjælp til forureningsramte boligejere

17-05-2016
Borger Jord

Nu kan boligejere på ventelisten til at få renset deres forurenede grund få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme.

undefined

Cirka 320 boligejere står lige nu på værditabsordningens venteliste og venter på, at deres forurenede grund kan blive ryddet op på statens regning. Og for nogle boligejere er der udsigt til lange ventetider, før det bliver deres tur.

Derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu genåbnet en låneordning, så boligejere på ventelisten får mulighed for at få et afdragsfrit statsgaranteret lån til at få renset grunden øjeblikkeligt. Når det så bliver boligejeres tur på ventelisten, refunderer staten det beløb, som husejeren har lånt.

Når lånet er optaget, vil regionen med det samme sørge for at rense grunden op. Boligejerne selv skal betale for oprettelse af lånet og renter. Staten betaler dog en del af renterne svarende til Nationalbankens udlånsrente og garanterer samtidig for lånet, hvilket sænker renteniveauet på lånet.

Hvis man som boligkøber gerne vil vide, om en grund er kortlagt som forurenet, kan man se på miljoeportal.dk , om grunden er forureningskortlagt. Regionerne kortlægger de grunde, som forventes at være forurenet og har kortlagt godt 30.000 grunde i hele landet. Af disse er 15.000 grunde konstateret forurenet.

Grundejere kan søge om støtte til oprensning af forurenet jord her .

Yderligere oplysninger
Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen, tlf.: 72544451, e-mail:  

FAKTA

  • Regionerne får årligt 420 mio. kroner af staten til at rydde op på forurenede grunde. Jordforureningerne ryddes op i prioriteret rækkefølge.
  • Der er kortlagt ca. 15.000 grunde med konstateret forurening, hvor langt størstedelen er gamle forureninger. Efter jordforureningsloven skal forureneren betale for oprydning, men der er mange gamle forureninger, fra før forureneren betaler-princippet kom ind i loven den 1. januar 2001.
  • De boligejere, der uforskyldt er blevet ejere af en forurenet grund, kan hjælpes på tre måder:
    1) I den almindelige offentlige indsats rydder regionerne op i prioriteret rækkefølge, efter hvor stor en risiko forureningen udgør for sundheden og grundvandet.
    2) Værditabsordningen er en ordning, hvor boligejere kan få opryddet deres forurenede boliggrund på statens regning mod en mindre egenbetaling. Værditabsordningen bygger på et først til mølle-princip. Der er ca. 14 års ventetid for den sidst tilkomne boligejer på ventelisten. Der er visse begrænsninger for ordningen, bl.a. skal ejeren have købt ejendommen i forurenet tilstand uden at vide, at den er forurenet. Ventetiden for værditabsordningen er de seneste ni år faldet fra 20 til 14 år.
    3) Låneordningen er et tilbud til boligejere, der står på værditabsordningens venteliste, men som vil have en oprydning her og nu. Låneordningen er et godt tilbud til de boligejere, der står med et akut behov for en oprydning. Personer tilmeldt værditabsordningen får direkte besked med brev, at låneordningen er åbnet. Der er afsat cirka 9,4 mio. kroner til ordningen. Låneordningen vil være åben, så længe der er midler til rådighed.