FN’s verdensmål øger efterspørgslen på grøn dansk teknologi

24-05-2016

Mange lande skruer op for investeringer i grøn teknologi for at leve op til FN’s verdensmål og danske virksomheder har gode muligheder for at få del i det voksende marked. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tager i dag til Kenya for at diskutere kursen for FN’s miljøarbejde og for at stå i spidsen et eksportfremstød med danske løsninger

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister  Esben Lunde Larsen, den 24. maj. 2016

I dag tager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til historiens andet miljøministertopmøde i Nairobi i Kenya for at diskutere kursen for FN’s miljøarbejde med flere end 100 af sine ministerkolleger fra hele verden.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling fra 2015 skal tænkes ind i de kommende års indsatser, og sammenhængen mellem miljø, sundhed og velfærd er også på dagsordenen.

-Hvis verdens lande vil leve op til de nye verdensmål, så kræver det store investeringer i grøn teknologi. Den teknologi kan danske virksomheder levere. F.eks. vil målsætningen om rent vand til alle borgere øge efterspørgslen på vandrensningsteknologi, siger Esben Lunde Larsen.

Indførsel af renere teknologier og sikker håndtering af kemikalier og affald er blandt de centrale virkemidler, der skal forbedre sundheden for verdens befolkning og Danmark vil arbejde for, at FN’s miljøprogram vil prioritere sin indsats på dette område for at nå målene.

Efter miljøministertopmødet indledes et eksportfremstød i Kenya, hvor Esben Lunde Larsen står i spidsen for en delegation med deltagelse af danske virksomheder, Landbrug & Fødevarer og DI. Blandt deltagende virksomheder er Grundfos, AVK, Cimbria og CT-Technologies.

Fokus er på danske løsninger indenfor fødevaresikkerhed og sporbarhed, hvor dansk viden og danske løsninger kan hjælpe Kenya med at producere flere og mere sikre fødevarer – bl.a. inden for mejerisektoren.

Dansk møde for erhvervslivet

I forbindelse med topmødet i Nairobi har Danmark sammen med FN’s miljøprogram arrangeret en Business Dialogue, hvor der er fokus på virksomheders rolle i at nå målene og hvor Esben Lunde Larsen vil fortælle om den danske tilgang til miljø og bæredygtighed.

- Virksomhederne skal med ombord, de skal tage ejerskab til dagsordenen om bæredygtighed, ellers kommer vi ikke i mål. Politikere kan ikke løfte opgaven selv. Virksomhederne skal udvikle de løsninger, der sikrer rent vand, eliminerer fattigdom og skaber sunde fødevarer til hele verdens befolkning, siger Esben Lunde Larsen.

Mødet for erhvervslivet i Nairobi følges op med et lignende møde i København til oktober.

Kort om topmødet:

- FN’s miljøministertopmøde finder sted i Kenyas hovedstad Nairobi i perioden 23. – 27. maj 2016. FN’s miljøprogram, UNEP har haft hjemme i Nairobi i mere end 40 år.

- Verdens miljøministre fungerer som en slags bestyrelse for FN’s miljøprogram og mødes hvert andet år.

- Ud over miljøministrene deltager direktører fra forskellige FN-organer og virksomheder.

- På mødet udstikker ministrene en retning for de kommende års miljøarbejde.

- I år skal ministrene diskutere, hvordan FN’s verdensmål, som blev vedtaget i september 2015, skal implementeres.

Udvalgte dele af ministerens program i Kenya:

25. maj:            

- Møde med Kenyas landbrugsminister

- Deltage i erhvervskonference med fokus på erhvervsmuligheder i Kenya med deltagelse af danske virksomheder, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, KenInvest, Kenya Climate Innovation Center

- Deltage i Business Dialogue for Sustainable Development

26. maj:            

- Møde med Kenyas minister for industri, investering og handel og Kenyas minister for miljø, naturressourcer og regional udvikling

- Møde med Braulio Dias, Executive Director of Convention on Biological Diversity

- Deltage i møde med andre miljøministre om FN’s 2030-mål

- Møde med Erik Solheim, UNEP Executive Director

27. maj:            

- Morgenmøde med miljøministre og UNEA om innovation og partnerskaber inden for Sustainable Consumption and Production

- Besøg hos Brookside Dairy med danske virksomheder og kenyanske myndigheder. Formål er at få demonstreret perspektiverne i et strategisk samarbejde mellem Danmark og Kenya om bl.a. fødevaresikkerhed i mejerisektoren.

- Besøg på Ruaraka Industri område. Formålet er at se på muligheder for danske affaldsløsninger. Desuden møde med kenyanske virksomheder inden for affaldssektoren.

28. maj:            

- Besøg på Baraka Farm, der er et DANIDA-støttet landbrug, der blandt andet producerer kvæg og mælk.                            

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Jens Fuglsang Edelholt, tlf. (+45) 9135 6996, e-mail:

AC-fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Sune Kirkegaard Rotne, tlf. 7254 4599, e-mail:

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Mona Mejsen Westergaard, tlf. 7254 4356, e-mail: