Evaluering af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram

24-05-2016

DAMVAD Analytics A/S har foretaget en evaluering af Miljøstyrelsens forskningsprogram for bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsen har fået evalueret bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet, der årligt uddeler ca. 19 mio. kr. til strategisk forskning inden for bekæmpelsesmidler og har som primære formål at sikre, at der opnås viden, der kan anvendes i forvaltningen på området.

Evalueringen viser, at forskningsresultaterne ift. det forvaltningsmæssige især anvendes til intern vidensopbygning i Miljøstyrelsen i forbindelse med regulering og administration på området. Programmet tilfører grundlæggende forskningsbaseret viden i organisationen, og mindst 50 % af resultaterne kommer til direkte anvendelse i forvaltningen. Det gælder både i form af input til EU vejledninger og ift. konkrete godkendelser. I EU sammenhæng trækker særligt EFSA på den danske forskning. Evalueringen viser også, at noget forskning ikke kommer til direkte anvendelse eller kræver yderligere forskning.

Evalueringen viser endvidere, at forankringen af programmet hos Miljøstyrelsen sikrer den forvaltningsmæssige relevans, og at der ikke er oplagte gevinster ved at lægge forskningsprogrammet administrativt sammen med andre programmer, så længe der er et politisk ønske om at prioritere fokuseret forskning inden for bekæmpelsesmidler. Koordineringen med andre programmer foregår tilfredsstillende. Der gives en række anbefalinger til, hvordan effekten af programmet kan øges. Det handler bl.a. om at skabe øget dialog mellem bevillingsmodtagere, bedre forventningsafstemning mellem bevillingsmodtagere og programadministrationen herunder ift. afrapporteringsform, en skærpelse af profilen for programmet, så det kommer til at fremgå klarere, hvad forvaltningen efterspørger samt en øget kommunikation om forskningsresultaternes anvendelse.

Miljøstyrelsen vil nu gå i gang med at vurdere resultaterne af evalueringen, samt hvordan de kan implementeres.

Læs rapporten her .