Ny drejebog vejleder dig i, hvordan BAT-konklusion om miljøledelse skal håndteres i miljøgodkendelser og ved tilsyn

12-05-2016
Industri

En ny drejebog vejleder myndigheder i at påse, at BAT-konklusion om miljøledelse er efterkommet og opfyldt for virksomheder på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen.

undefined

BAT-konklusioner, udarbejdet under direktivet om industrielle emissioner, skal indarbejdes som vilkår i virksomheders miljøgodkendelser og revurdering af disse. For flere industrisektorer er en af BAT-konklusionerne, at ”det er BAT at have miljøledelse”.

Formålet med drejebogen er at bidrage til viden om miljøledelsens grundbegreber og principper, samt vejlede miljømyndigheder om vilkår og tilsyn med BAT-konklusion om miljøledelse. Blandt andet er der forslag til konkret formulering af vilkår om miljøledelse.

Det er et håb, at myndigheder og virksomheder derved opnår en god og ensartet implementering og håndhævelse af BAT-konklusioner om miljøledelse. Drejebogen er publiceret som Orientering nr. 15, 2016 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Du kan desuden læse mere om BAT på Miljøstyrelsens hjemmeside.