Dansk miljøteknologi skal fjerne Kenyas affaldsbjerge

26-05-2016
Borger Grøn virksomhed

Danske virksomheder og myndigheder kan levere den grønne teknologi og viden, som Kenya har hårdt brug for, når landet skal blive bedre til at udnytte ressourcerne effektivt. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop underskrevet en samarbejdsaftale på miljøområdet med Kenya.

Kenya slås i dag med store miljøproblemer. Bjerge af usorteret affald tårner sig op og forurener miljø og natur, der er mangel på rent vand, og naturressourcerne bliver overudnyttet.
Men Kenya er økonomisk på vej frem og ønsker at ændre sin industriproduktion til en ressourceeffektiv model, hvor den ene virksomheds affald kan være et råstof for en anden. Her kan Danmark hjælpe Kenya ind på en grønnere kurs.
Det vil gavne virksomheder i både Kenya og Danmark, og derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen underskrevet en samarbejdsaftale på miljøområdet med Kenya.

Danske miljøeksperter og virksomheder til Kenya

Danske eksperter fra Miljø- og Fødevareministeriet tager til Kenya for at udveksle erfaringer og rådgive om f.eks. håndhævelse af miljøregler og tilsyn med virksomheder. Samtidig vil kenyanske virksomheder gerne være bedre til at udnytte ressourcerne effektivt, og her kan danske produkter skabe de grønne løsninger, som f.eks. kan sikre en renere produktion, bedre affaldssortering og mindre vandforbrug. 

Danmark og Kenya har samarbejdet om miljø, vand og landbrug via Danida i mere end 50 år. Danida støtter partnerskabet mellem de to lande med omkring fem mio. kroner over de næste tre år.