Affaldssortering: Hvad er symbolet på en dåse?

02-05-2016
Borger Affald

I et nyt projekt arbejder Miljøstyrelsen og KL på et system for farver og piktogrammer, som kan bruges på affaldsspande og containere i hele landet. I dag varierer de fra kommune til kommune.

undefined

Én række farver og billeder skal hjælpe dig med at sortere affald i de rigtige beholdere derhjemme, mens andre farver og billeder møder dig i sommerhuset. Der er et tredje system hjemme hos dine forældre og et fjerde, når I besøger svigerfamilien.

I Danmark varierer de forskellige affaldssystemer fra kommune til kommune og dermed også de farvesystemer og billeder, der skal hjælpe os alle til at sortere rigtigt. Det kan give forvirring, når man som borger møder et nyt system – for eksempel hvis man flytter til en ny kommune. Men måske bliver det nemmere i fremtiden.

I hvert fald arbejder Miljøstyrelsen og KL på et system, som kan bruges på affaldsspande og containere i hele landet. I første omgang er mange forskellige nuværende systemer blevet kortlagt, og der har været dialog med aktører med interesse i dem, bl.a. affaldsselskaber, kommuner og private virksomheder.
Kortlægningen viste, at det er muligt at udvikle et fælles system til mærkning af beholdere, som kan favne lokale forskelle, og at der er generel opbakning til det. Derfor går KL og Miljøstyrelsen nu i gang med at udvikle det egentlige farve og symbol-koncept.

Kortlægningen er ét af fire projekter om affaldssortering, som KL har gennemført med finansiering fra Miljøstyrelsen som en del af den nationale ressourcestrategi Danmark Uden Affald. Du kan læse mere om de fire projekter nedenfor: