Østersølandene vil mindske skibsfartens luftforurening

16-06-2016
Borger Luft

På et møde i Tallinn er Østersølandene blevet enige om at få Østersøen - sammen med Nordsøen - anerkendt som et område med særlige skærpede grænseværdier for skibsfartens udledning af såkaldte NOx’er, kvælstofoxider med virkning fra 2021 for alle større nye skibe.

undefined
Foto: Colourbox

Kvælstofoxiderne påvirker folks sundhed i de omkringliggende lande og medvirker til at forøge belastningen af Østersøen med næringsstoffer.

Med moderne teknologi – bl.a. fra danske virksomheder - kan skibes udledning af NOx reduceres med op til 80%, og derfor er Østersølandene enige om at foreslå FN’s søfartsorganisation, IMO, at der fra 2021 stilles krav om, at nybyggede skibe har denne type teknologier om bord og kan leve op til skærpede krav til udledninger.

Lande sender fælles ansøgning

Danmark har i flere år arbejdet for, at luftforureningen med NOx fra nye skibe skal reduceres ved at udpege særlige NOx-emissionskontrolområder (NECA) i Østersøen og Nordsøen, og der er nu enighed blandt alle Østersølandene om at indsende deres NECA-ansøgning til IMO, som skal godkende udpegningen af emissionskontrolområdet. Forslaget vil blive indsendt til et kommende møde i oktober, sammen med et tilsvarende forslag fra Nordsølandene.

Hvis ansøgningerne godkendes af IMO, vil det få en positiv betydning for miljø og sundhed i og omkring Østersøen og Nordsøen. Det forventes på sigt at kunne reducere næringsstofbelastningen i visse dele af Østersøen med 20-30 %.