Nye regler for sprøjteudstyr optimerer landmænds udbytte

03-06-2016
Landbrug

Ny bekendtgørelse, som træder i kraft 5. juni, giver landmænd mulighed for at bekæmpe ukrudt og skadevoldere tættere på vandløb og sårbar natur, uden at miljøet tager skade.

undefined
Foto: Colourbox

En ny bekendtgørelse, som træder i kraft 5. juni, giver landmænd mulighed for at bruge afdriftsreducerende udstyr. Dvs. at landmændene må mindske afstanden til følsomme områder, når de sprøjter deres afgrøder. I første omgang er det hovedsageligt dyser, der mindsker afdriften, som er omfattet af reguleringen. Denne type dyser er udviklet, så der sker mindst mulig drift – dvs. sprøjtningen sker mere præcist og rammer afgrøderne og i mindre omfang omgivelserne. Dyserne giver en større dråbe, som derfor er tungere og ikke fanges så let af vinden.

Hvis landmænd anvender dyser, der mindsker afdriften, kan de sprøjte tættere på vandløb og § 3 natur end i dag. Den såkaldte bufferzone mellem mark og natur, som er et krav ved sprøjtning med nogle midler, bliver simpelthen mindre. Det giver landmanden mulighed for at optimere udbyttet, fordi han kan sprøjte – og dermed bekæmpe ukrudt og skadevoldere – på et større areal end hidtil.

Løbende kontrol

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at dyser, der mindsker afdriften ikke vil medføre en øget eksponering for miljøet. I f.eks. Sverige, hvor miljølovgivningen også er restriktiv, gælder tilsvarende regler.

Erhvervet har netop efterspurgt de nye regler for at få samme vilkår som konkurrenter i udlandet. Det er derfor forventningen, at landbruget vil hilse de nye regler velkomne, selvom dyser der mindsker afdriften er lidt dyrere. Men merudgiften opvejes rigeligt af muligheden for at optimere udbyttet.

NaturErhvervstyrelsen vil løbende kontrollere, at landmændene overholder reglerne og kan dokumentere, at de anvender de rigtige dyser.

På Miljøstyrelsens hjemmeside  findes en vejledning i brug af afdriftsreducerende udstyr.