Ny bekendtgørelse om store fyringsanlæg

02-06-2016
Luft

Ny store fyr bekendtgørelse erstatter den gældende og træder i kraft den 1. juli 2016.

Ny store fyr bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016. Bekendtgørelsen kan ses på dette link til retsinformation.

Med den nye bekendtgørelse får særskilte fyringsanlæg med færre end 500 driftstimer pr. kalender år, som indgår i et fyringsanlæg med en restlevetid på mindre end 10.000 timer, mulighed for at erstatte kontinuerlige NOx-målinger med to årlige målinger.

Herudover er definitionen af blandet fyringsanlæg ændret til at være fyringsanlæg, som kan fyres samtidigt eller skiftevis med to eller flere brændselstyper, hvor det hidtil var defineret som et særskilt fyringsanlæg, som kan fyres samtidigt eller skiftevis med to eller flere brændselstyper.

Desuden indeholder den nye bekendtgørelse enkelte sproglige og redaktionelle ændringer.