Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen uenige med klagenævn i sag om gaslager ved Ll. Torup

29-06-2016
Borger Industri

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har den 29. juni 2016 afgivet et høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesudkast i sagen om klager over afgørelser til Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager.

Natur- og Miljøklagenævnet udsendte 26. maj 2016 et udkast til afgørelse i sagen om Energinets tilladelse til vedligeholde en række gaskaverner (underjordiske hulrum til opbevaring af gas) ved at fylde dem med saltvand og skylle det ud i Limfjorden.

Klagenævnet mener, at udskylningen af saltvand truer lokale natur- og vandområder. Derfor vil nævnet ophæve Miljøstyrelsens afgørelse af 19. december 2014 om tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 til Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager samt Naturstyrelsens VVM-tilladelse af 19. december 2014 til Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager.

Men Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen mener, at det er grundigt underbygget, at processen med at skylle kavernerne ikke går ud over natur og miljø. Derfor finder styrelserne, at nævnets udkast til afgørelse ikke rummer tilstrækkeligt grundlag for at ophæve afgørelserne til det konkrete projekt. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen (fra 1. juli 2016 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) mener derfor, at afgørelserne skal stadfæstes.

Natur- og Miljøklagenævnet skal nu inddrage høringssvaret i sine overvejelser, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

Natur- og Miljøklagenævnets udkast til afgørelse:  

Klagenævnets høringsbrev af 26. maj 2016

Klagenævnets afgørelsesudkast

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens høringssvar:

Styrelsernes følgebrev af 29. juni 2016 til klagenævnet

Bilag 1  Høringssvar

Bilag 2  Rambølls rapport af maj 2016

Bilag 3 Dokumenter sendt til klagenævnet