Miljøstyrelsen giver Dan Gødning fristudsættelse på bemærkninger

30-06-2016
Borger Industri

Miljøstyrelsen har modtaget Fredericia Kommunes udkast til afgørelse i sagen om udslip af kvælstof fra virksomheden Dan Gødning på Fredericia Havn. Miljøstyrelsen giver virksomheden frist til 8. august til at komme med yderligere bemærkninger.

Miljøstyrelsen modtog 27. juni et udkast til afgørelse i sagen om kvælstofforureningen fra virksomheden Dan Gødning på Fredericia Havn. Det er nu Miljøstyrelsens opgave at afgive en bindende udtalelse, der enten kan støtte eller afvise Fredericia Kommunes konklusion om, at der er tale om overhængende fare for en miljøskade efter miljøskadereglerne.

Styrelsen har den 30. juni holdt møde med Dan Gødning og har efter en første gennemgang af kommunens udkast til afgørelse og de vedhæftede bilag besluttet at imødekomme en anmodning fra virksomheden om at få forlænget frist til at komme med yderligere bemærkninger og oplysninger til sagen, inden styrelsen kommer med sin bindende udtalelse. Miljøstyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på bl.a. sagens omfang og miljøfaglige kompleksitet.

Fristudsættelse til august

Dan Gødning har nu indtil 8. august til at fremsende deres ekstra bemærkninger til sagen, hvorefter Miljøstyrelsen så hurtigt som muligt vil færdigbehandle sagen, så det kan blive afgjort, om der er en overhængende fare for miljøskade. Hvis Miljøstyrelsens støtter, at sagen er omfattet af miljøskadereglerne, vil det indebære, at styrelsen overtager miljømyndighedsopgaven på sagen fra Fredericia Kommune.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen for længst har håndteret den akutte forurening på havneområdet.