Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 1. halvår 2016

21-06-2016
Landbrug

Med servicemålsaftalen mellem regeringen og KL skal sagsbehandlingstider opgøres to gange årligt.

Aftalen mellem regeringen og KL om servicemål trådte i kraft den 1. januar 2016. Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser af husdyrbrug skal opgøres to gange årligt, og nu skal der udarbejdes statistik over sagsbehandlingstiderne for første halvår 2016.

Derfor skal kommunerne kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker statistikken igennem husdyrgodkendelse.dk. Kvalitetssikringen følger samme principper som de tidligere år.

Miljøstyrelsen skal anmode kommunerne om at indsende evt. rettelser hurtigst muligt efter d. 1. juli og senest mandag d. 1. august 2016 .

Ny Serviceaftale mellem regeringen og KL.

Som følge af serviceaftalen, er målsætningen for sager indsendt efter 1. januar 2016 nu ændret. Man kan læse mere om disse ændringer i dette dokument: Hent sagsstatistik 2016. kvalitetssikring .

En af ændringerne er at det nu er obligatorisk at opgøre sagsbehandlingstiden for tilladelserne (§10 sager). Disse kan enten indtastes igennem systemet eller dette skema: Hent bilag 2 om statistik Husdyrgodkendelse 2016 .

Ændringerne i serviceaftalen er indarbejdet i statistikmodulet på husdyrgodkendelse.dk. Der er udarbejdet en vejledning til statistikmodulet. Hent brugervejledningen T0150 Kommunestatistik .

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til