Klimavenlige bakterier får 178 mio. kroner

28-06-2016
Affald

Miljø- og Fødevareministeriet har netop åbnet en ny pulje, der giver tilskud til afprøvning af såkaldte biocovers, som er en metode, hvor bakterier sættes til at mindske klimapåvirkningen fra madaffald og andet organisk affald på gamle lossepladser.

Bananskræller, madrester og andet organisk affald på deponier og gamle lossepladser bidrager overraskende meget til klimabelastningen. De udsender nemlig klimagassen metan, som er 25 gange kraftigere end CO2. Det skal det nu gøres noget ved med en ny pulje, der skal give tilskud til afprøvning af såkaldte biocovers. Det er en billig måde at begrænse klimabelastningen på.

Biocovers er lag af for eksempel kompost, der lægges hen over de gamle lossepladser og indeholder bakterier, som æder metanen og laver den om til CO2.

I alt skal ca. 178 mio. kroner uddeles i de kommende år. 

Udvikler ny teknologi

Biocover er en relativt ny teknologi, og der er derfor en del usikkerhed om potentialet. På grund af usikkerheden skal puljen løbende evalueres, for at sikre at pengene bruges på noget, der virker. Men teknologien er lovende, og puljen vil udvikle den yderligere.

Ejere af deponeringsanlæg, lossepladser og regionerne kan søge tilskud til biocover hos Miljøstyrelsen. Læs mere her