Skyggeaffald kortlagt: Her havner den forsvundne elektronik

15-06-2016
Affald

Ny kortlægning spreder lys over de store mængder elektronikaffald, der ikke kan redegøres for i statistikkerne.

En gammel vaskemaskine tages retur af hvidevareforhandleren, når den nye leveres. Det afleveres til en godkendt skrothandler, men indberettes til statistikken som jern og metal.

Det er bare én af mange måder, hvorpå elektronikaffald snyder affaldsstatistikken og ikke bliver registreret som elektronikaffald. De forskellige skjulte veje for elektronikaffaldet kaldes skyggestrømme, og de er netop blevet kortlagt af Partnerskab for indsamling af elektronikaffald.

Ud over kortlægning målretter og udvikler partnerskabet anbefalinger til initiativer, der fremadrettet kan sikre en fortsat god indsamling og registrering af elektronikaffald i Danmark. Danmark er allerede langt fremme med at indsamle elektronikaffald fra de danske hjem og virksomheder, og danskerne besøger flittigt genbrugsstationerne med gammelt udtjent elektronik. Målet for det igangværende partnerskab er dog at blive endnu bedre, både fordi elektronikaffald er en værdifuld ressource, men også fordi det kan indeholde problematiske stoffer, som kræver særlige hensyn i affaldshåndteringen.

Partnerskabet forventer at aflevere sine anbefalinger til august.

> Læs mere om kortlægningen og partnerskabet .

Partnerskabet består af KL, DI og Dansk Erhverv, som også repræsenterer Genvindingsindustrien, samt Benny Steen Rasmussen, der som tidligere direktør for Dansk Retursystem og nuværende direktør i Hold Danmark Rent, fungerer som særlig ressourceperson i partnerskabet.