GrundRisk

15-06-2016
Jord

DTU Miljø og Miljøstyrelsen har i samarbejde og i dialog med regionerne udviklet en ny beregningsmodel til risikovurdering af de mange jordforureninger, der potentielt truer vores grundvand. Modellen har fået navnet GrundRisk og skal, når den er implementeret i et IT-værktøj, erstatte den nuværende JAGG-model.

GrundRisk er i stand til at simulere forurening i grundvandet, der spredes i alle tre retninger. Modellen kan tage højde for de nedbrydning, som kan ske for mange forureninger under grundvandstransport. Samtidig er det muligt at inddrage effekten af den nedbør, der siver ned til grundvandet, på transport og spredning af forureningen i grundvandet.

Med GrundRisk er der udviklet en mere realistisk model til at vurdere risikoen af jordforurening i grundvandet. Det får betydning for identifikationen af de grundvandstruende jordforureninger, der bliver mere præcis og indsatsen mere målrettet.

Grundrisk er beskrevet i rapporten, som kan ses her.