Glyphosat-holdige sprøjtemidler med tallowamin får ikke forlænget godkendelsen

30-06-2016
Borger Landbrug

Miljøstyrelsen vil ikke forlænge godkendelsen af glyphosat-holdige sprøjtemidler, som indeholder hjælpestoffet POE-tallowamin. Stoffet er langt mere giftigt end glyphosat.

Den 29. juni besluttede EU Kommissionen at forlænge godkendelsen af sprøjtemidlet glyphosat , så den nu løber til 31. december 2017.

Igennem forhandlingsforløbet om glyphosat, har Miljøstyrelsen hele tiden arbejdet for at hjælpestoffet POE-tallowamin ikke længere skal være tilladt som hjælpestof i glyphosat-holdige sprøjtemidler. Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har vurderet at stoffet er mere giftigt end glyphosat, og at der er bekymring for stoffets potentielle skader på arveanlæg og hormonforstyrrende egenskaber.

Miljøstyrelsen har meddelt godkendelsesindehaverne, at produkter indeholdende tallowamin ikke længere er godkendt, og at salget skal stoppe senest 31. december 2016. Det vil være forbudt at anvende sprøjtemidlerne på nedenstående liste fra 31. december 2017.

Produktnavne og registreringsnummer:

Barclay Gallup 360, Reg. nr. 357-2
Glyweed, Reg. nr. 688-1
Shyfo, Reg. nr. 653-9
Etna, Reg.nr. 594-14
LFS Glyphosat 360, Reg.nr. 318-14
Daneout X-tra 360, Reg.nr. 582-12
Agrospartner Glyfosat, Reg. nr. 667-1
Glyper, Reg.nr. 698-1
Glyfonova Accelerator, Reg.nr. 11-44
Bonus Ukrudtsmiddel, Reg.nr. 396-21
UP and DOWN, Reg. nr. 777-4
Glyphonova 480, Reg. nr. 11-16
Glyfonova Supreme 450 SL, Reg. nr. 11-33
Glyfonova 360 SL, Reg.nr. 11-7
Dan-Kvik 360, Reg.nr. 11-10
Roundup, Reg.nr. 48-1,
Roundup FL 360, Reg.nr. 48-38
Roundup Max, Reg. nr. 48-29
Roundup FL 540, Reg. nr. 48-36
Tanaco Ukrudtsmiddel klar-til-brug, Reg. nr. 396-17
Glyphogan, Reg. nr. 396-20
Keepers Spray, Reg. nr. 18-363
Keeper mod Ukrudt Koncentrat, Reg. nr. 18-364
OK-500, Reg. nr. 48-41
Jablo Glyphosat, Reg. nr. 48-42
Clinic 360 SL, Reg. nr. 347-15
Amega, Reg. nr. 347-17
Clinic Top, Reg. nr. 347-24
Clinic, Reg. nr. 347-26
Clinic Ace, Reg. nr. 347-8