Fem rederier anmeldt for overtrædelse af svovlkrav

20-06-2016
Luft

Miljøstyrelsen har netop anmeldt fem rederier til politiet for at overtræde de skærpede krav til skibes indhold af svovl i brændstoffet, som har til formål at reducere luftforurening.

Siden 1. januar 2015 har internationale krav betydet, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, skal sejle på renere brændstof med et 90 procent lavere indhold af svovl. Skibes svovludledninger udgør en betydelig kilde til luftforurening, ikke kun ved kystnære områder, men også inde over land, da forureningen flyttes med blæsten.

For at sikre, at der ikke bliver snydt og brugt brændstof, der forurener luften med svovl, har Miljøstyrelsen intensiveret kontrollen. Det har nu ført til fem nye anmeldelser.

Kontrol og håndhævelse af svovlreglerne er vigtig både for vores sundhed, for miljøet og for at undgå en ulige konkurrencesituation for de lovlydige rederier, da den økonomiske gevinst ved at snyde er stor.  Kontrollen sker ved, at Søfartsstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen udtager olieprøver fra skibe i danske havne. Olieprøverne analyseres for at fastslå indholdet af svovl.

Denne kontrol bliver suppleret med overvågning fra luften via en såkaldt ’sniffer’, som Danmark som ét af de første lande i verden har taget i brug. Snifferen er installeret på Storebæltsbroen og på et lille fly og kan opsnuse, hvis skibe i danske farvande bruger ulovligt brændstof. Snifferen har til formål at sende kontrollanter på sporet af svovlsyndere. 

Fem rederier er meldt til politiet

Siden januar 2015 er der blevet udtaget og analyseret over 200 olieprøver. Miljøstyrelsen har på baggrund af olieprøverne netop anmeldt fem rederier til politiet for at sejle på brændstof med for højt indhold af svovl. Herudover blev ét rederi anmeldt sidste år. Der er tale om seks udenlandske rederier. De nye anmeldelser spænder over overtrædelser fra 20 procent over grænseværdien til næsten ni gange for stort indhold af svovl.

Det er nu op til politiet at efterforske anmeldelserne. Derefter er det domstolene, der skal afgøre strafudmåling og størrelsen på eventuelle bøder. Ifølge EU's svovldirektiv skal bøder være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelse, fratage økonomisk fortjeneste, have afskrækkende virkning og stige ved gentagelsestilfælde.