EU Kommissionen forlænger godkendelsen af glyphosat i 11. time

29-06-2016
Borger Landbrug

EU medlemslandenes kommissærer har i dag besluttet at forlænge godkendelsen af ukrudtsmidlet glyphosat i max. 18 måneder.

Foto: Colourbox

Godkendelsen af det mest brugte ukrudtsmiddel i verden stod til at udløbe i morgen, den 30. juni, men i 11. time har EU Kommissionen besluttet at forlænge godkendelsen, så den nu løber indtil Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) er klar med sin endelige klassificering af stoffet – godkendelsen udløber dog senest den 31. december 2017.

Langstrakte forhandlinger

EU's medlemslande har det meste af foråret og forsommeren forhandlet om en løsning for sprøjtemidlet, som er meget udbredt i landbruget. Danmark har hele tiden støttet en fornyet godkendelse. Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har tidligere vurderet, at stoffet er sikkert at bruge, både hvad angår menneskers sundhed og miljøet. Miljøstyrelsen støtter denne vurdering.

En række medlemslande har ønsket at forbyde glyphosat, og derfor har der ikke kunnet opnås flertal for en fornyet godkendelse i hverken den stående komite for planter, dyr, fødevarer og foder eller i appeludvalget. Derfor endte det med at være op til Kommissionen selv, i det såkaldte Commissioners College, som består af medlemslandenes 28 kommissærer, at træffe den endelige afgørelse.