Dom i Danmarks største miljøsag straffer tiltalte med op til tre år og ni måneders fængsel

07-06-2016
Borger Affald

Fire personer blev kendt skyldige i Danmarks største miljøsag om organiseret miljøsvineri i november. De hovedtiltalte blev i fredags idømt fængselsstraffe på henholdsvis tre år og ni måneder og tre år. Sagen er den første af sin slags og kan danne præcedens for kommende sager om miljøkriminalitet.

For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale, og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet. I fredags afsagde retten i Glostrup dom i sagen, som lød på mellem 30 dages betinget fængsel og tre år og ni måneders fængsel. Samtidig blev der hos de to hovedtiltalte konfiskeret  750.000 kr., som svarer til den fortjeneste, de har fået ved at dumpe affaldet.

Dommen er afsagt i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

Alle anklagede fundet skyldige

Alle fire anklagede er fundet skyldige i flere forhold, tre af dem for overtrædelse af den skærpede bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som har en strafferamme på fængsel i indtil 6 år. Denne bestemmelse handler om forhold af systematisk og organiseret karakter og blev indført i 2006, men er ikke tidligere blevet brugt.

Den ene hovedtiltalte blev idømt tre år og ni månedernes fængsel, og den anden bagmand blev idømt 3 års fængsel. En chauffør, der deltog i forbrydelserne, fik ni måneders fængsel, og fjerdemanden blev tilbage i marts idømt 30 dages betinget fængsel og en bøde på 10.000 kr.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Camilla Dudeck, tlf.: 23984178, ,

Funktionsleder i Miljøstyrelsen Jord & Affald Niels Bukholt, tlf.: 91329575, e- mail: