Dansk teknologi producerer bæredygtige fisk og rejer i Vietnam

07-06-2016
Borger Grøn virksomhed

To nye anlæg til bæredygtigt fiskeopdræt er netop åbnet i Vietnams Mekongdelta. Anlæggene sikrer fodfæste for danske virksomheder og styrker eksporten til regionen samtidig med, at produktionen af fisk bliver grønnere.

undefined
Dambrugene åbnede midt i maj i byen Can Thó i Vietnams Mekongdelta. Her er det Esben Holm fra VIDATEC partnerskabet. Foto: Jesper Heldbo, Aquacircle

Hvis jorden skal kunne imødekomme det voksende globale fødevarebehov, som ventes fordoblet i 2030, skal vi producere mere mad med mindre miljøbelastning, og opdrætsfisk er én af løsningerne. I Vietnam er dambrugssektoren i rivende udvikling, men de traditionelle dambrug, som præger landet, belaster miljø og ressourcer. Derfor er der brug for danske pumper, iltmålere, foderautomater og andet udstyr – miljøteknologi, som udnytter ressourcerne effektivt og begrænser påvirkningen af miljøet.

Danske virksomheder er gode til at udvikle grøn teknologi, og virksomhederne kan i tæt samarbejde med vietnameserne udvikle dambrugsløsninger, der bruger mindre vand og udleder færre næringsstoffer, tungmetaller og medicinrester til miljøet. Vietnam kan bruge de danske løsninger til at omstille sig fra traditionelle jorddamme til mere moderne anlæg, hvor vandet renses mekanisk og biologisk og derefter bruges igen og igen.

Den danske teknologi sikrer blandt andet, at fiskene får tilstrækkeligt med ilt, og at vandet kontinuerligt bliver renset for næringsstof, så vandkvaliteten er i top. Den gode vandkvalitet giver sundere fisk og dermed optimale vækstbetingelser. Det betyder mindre behov for brug af medicin og kemiske stoffer i produktionen. De gode levevilkår gør, at man kan producere flere fisk på et mindre område med mindre miljøpåvirkning og bedre dyrevelfærd.

Stort eksportpotentiale

To nye anlæg med dansk miljøteknologi er netop åbnet i Vietnam. De nye anlæg er blevet til virkelighed via Miljøstyrelsens eksportpartnerskab VIDATEC, som blev oprettet i 2012 for at styrke dansk eksport. Der er et stort potentiale for mere eksport af dansk teknologi til Vietnam - flere hundrede mio. kroner er forventningen. Flere danske deltagere, bl.a. OxyGuard, Grundfos, DHI, RK-plast og AKVA Group, har via partnerskabet fået fodfæste på det vietnamesiske marked og forventer at fortsætte i landet i de kommende år.

- De nye anlæg har givet os mulighed for at vise vores teknologier og produkter frem på et af verdens største markeder for dambrugsteknologi. Vi kan allerede nu se, at dansk teknologi og produktionsmetoder kan hjælpe vietnameserne til at producere langt flere fisk uden at gå på kompromis med miljøet. Vietnam er en af verdens største producenter af opdrætsfisk, og vi forventer, at vores produkter kan indgå i mange nye og moderniserede dambrug de kommende år , siger Jesper Heldbo, generalsekretær i AquaCircle, brancheforeningen for leverandører af akvakulturteknologi.

Partnerskabet og aktiviteter under partnerskabet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) og Danidas Business Partnership. Projekterne har medført, at danske virksomheder nu også er i gang med at opføre et recirkuleret og klimasikret anlæg til rejeproduktion i landet.

Yderligere oplysninger:

Seniorrådgiver Michael Rasmussen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4548/2552 8577, e-mail:
Generalsekretær Jesper Heldbo, AquaCircle, tlf.: 4022 2260, e-mail: