Byggebranchen skal vide mere om håndtering af byggeaffald

23-06-2016
Affald

Hvad gør man af gamle byggematerialer med stoffer som PCB, asbest og bly? Svaret skal findes i det nye Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald, der åbner i dag.

Byggeribranchen har efterspurgt mere viden om håndtering og genanvendelse af byggematerialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer. Det bliver der nu taget hånd om med et nyt center, som skal samle og formidle viden til branchen.

Centeret skal bidrage til, at affald fra nybyggeri, renovering og nedrivning af byggerier håndteres korrekt, så miljøfarlige stoffer ikke spredes i miljøet eller genindbygges i nye byggerier. En tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Der er derfor et stort potentiale for at genanvende byggematerialer, men det kræver, at alle parter ved, hvordan miljøfarligt byggeaffald skal håndteres.

Videncenteret tilbyder gratis vejledning til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner. Dansk Byggeri har taget initiativ til centeret, som er finansieret af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø og Fødevareministeriet har bevilget de sidste to mio. kr., og dermed er det nødvendige budget på omkring 8 mio. på plads. Pengene går til opstart af videncenteret, der efter planen skal være selvfinansieret fra 2017.

> Læs mere om Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald hos Dansk Byggeri (Nyheden er ikke længere aktiv, kontakt Dansk Byggeri for nærmere information)