Værdifuldt elektronikaffald stjæles fra genbrugspladser

01-07-2016
Affald

Overvågning dokumenterer udbredt tyveri af elektronikaffald fra storskrald og genbrugspladser. Værdien kan være op mod 50 mio. kr. årligt.

Når du afleverer dit gamle tv på genbrugspladsen, kan det blive genbrugt på en helt anden måde, end du forestiller dig. Et nyt projekt dokumenterer nemlig tyveri af elektronikaffald fra danske genbrugspladser og baggårde.

I løbet af 375 overvågningstimer er der observeret organiseret tyveri fra en række genbrugspladser i Danmark. På genbrugspladserne er det for eksempel observeret, hvordan de samme personer næsten dagligt besøger genbrugspladsen og stjæler fx fladskærme, bærbare computere og el-værktøj. De observerede tyverier er ikke nok til at give et fuldt billede af problemets omfang på landsplan, men et groft skøn fra konsulenten lyder på tyveri af næsten 3.500 tons om året. Miljøstyrelsen vurderer, at det kan have en værdi som affald på op mod 50 mio. kr. og måske endnu mere, hvis det videresælges som genbrug

Overvågningen er sat i søen af Partnerskab for indsamling af elektronikaffald, som en del af en større kortlægning af skæbnen for det elektronikaffald, der ikke registreres i de officielle statistikker – de såkaldte skyggestrømme. Konsulenten har interviewet genbrugspladsmedarbejdere, beboere, gårdmænd og viceværter, der samstemmende giver udtryk for, at tyveri af elektronikaffald sker i stort omfang og på daglig eller ugentlig basis.

Tyveri er skidt for både miljø og arbejdsmiljø

Miljømæssigt kan tyveri være et problem, fordi der så ikke er styr på, hvor elektronikaffaldet ender. Ender det i grøftekanter eller til dårlig affaldsbehandling i udlandet? F.eks. er der observeret varevogne med stjålet elektronikaffald, som via GPS er sporet til Rumænien og Bulgarien.

Ud over de potentielle miljøproblemer er tyverierne et problem for genbrugspladserne, hvor de ansatte har oplevet truende adfærd fra tyvene, hvilket skaber dårligt arbejdsmiljø. Samtidig giver det genbrugspladserne omkostninger til tyverisikring.

Klunsning på genbrugspladserne er forbudt på de fleste genbrugspladser. Dette er for at sikre, at affaldet bliver håndteret uden skade for miljøet, samt at den, værdi affaldet har, kommer de virksomheder til gode, som har betalt for at få adgang til elektronikaffaldet.

Miljøstyrelsen er i dialog med Rigspolitiets enhed for miljøkriminalitet og vil desuden politianmelde de konkrete observerede tyverier.

Læs mere om kortlægningen og partnerskabet her

Partnerskabet består af KL, DI og Dansk Erhverv, som også repræsenterer Genvindingsindustrien, samt Benny Steen Rasmussen, der som tidligere direktør for Dansk Retursystem og nuværende direktør i Hold Danmark Rent, fungerer som særlig ressourceperson i partnerskabet. Partnerskabet forventer at aflevere anbefalinger til at øge indsamlingen af elektronikaffald til august.

Yderligere oplysninger:

Projektleder i Miljøstyrelsen Jord & Affald Anne Harborg Larsen, tlf.: 7554 4338, e-mail:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Camilla Dudeck, tlf.: 7254 4523, e-mail: