Søllerød Naturpark er sikret for fremtiden

01-07-2016
Natur

Fredning nord for København freder stort natur- og landskabsområde og sikrer samtidig adgang til både naturskov og smukt istidslandskab.

Fredet. Det kuperede og smukke istidslandskab ved Søllerød er nu fredet. Foto: SVANA.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om en fredning i Rudersdal Kommune, der freder Søllerød Naturpark, som er et af Sjællands mest markante istidslandskaber. Fredningen omfatter knapt 400 hektar landskab og natur - et areal svarende til omkring 800 fodboldbaner. 

Fredningen af det store natur- og landskabsområde betyder, at områdets borgere og besøgende fra både ind- og udland også i fremtiden kan nyde områdets bakker og dale på cykel, hesteryg eller til fods gennem et omfattende stisystem, der har eksisteret siden 1940’erne.

-Fredningen af Søllerød Naturpark er en god nyhed for borgere og turister, der besøger området. Der er nu skabt sikkerhed omkring området fredningsstatus, så den helt specielle natur og det kuperede landskab kan bestå fremover, og det fine stisystem på tværs af statsligt og privatejede områder vil fremover give løbere, cyklister og andre motionister nem adgang til den smukke natur, siger kontorchef Gertrud Knudsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fredningsforslaget blev rejst af Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen i april 2012, men sagen strækker sig helt tilbage til 1994, hvor daværende miljø- og energiminister Svend Auken (S) og Søllerød Kommunes daværende borgmester Erik Fabrin (V) tog skridt til at sikre områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier som ét stort rekreativt naturområde for hovedstadsområdet.

Søllerød Naturpark omfatter sammenlagt 391 hektar, hvoraf cirka 231 hektar er ejet af Rudersdal Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, mens cirka 160 hektar er i privat eje. Store dele af området har tidligere været omfattet af 28 forskellige fredninger, der nu samles under én fredning.

Læs Naturstyrelsens naturguide til Søllerød Naturpark  (eksternt link)

Naturpark. Søllerød Naturpark ligger i Rudersdal Kommune i Nordsjælland og byder på både istidslandskab, søer og skov. Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.