Nyt om Miljøstyrelsens styrkede BREF-indsats

04-07-2016

Andet nyhedsbrev i 2016 om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats kan nu ses på hjemmesiden.

Følgende emner bliver behandlet i nyhedsbrevet:

 1. Planlægning af BREF-dagen 2016 er i gang
 2. BREF for affaldsbehandling
 3. BREF for affaldsforbrænding
 4. Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler – interessentmøde og dataindsamling
 5. BREF om spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW)
 6. Storskala produktion af kemiske organiske stoffer LVOC
 7. Store fyringsanlæg
 8. Jernmetal forarbejdning
 9. BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk
 10. Ingen Art. 13 Forummøder eller Art. 75 udvalgsmøder siden sidst
 11. Nordiske BAT-rapporter – om både IED- og andre virksomheder
 12. Nyhedsbrevet kommer også på www.mst.dk

Læs nyhedsbrevet i sin helhed, og se også tidligere udgivelser her