Nyt MiljøGIS og grundvandsdannelse

05-07-2016

GIS-temaer fra grundvandskortlægningen er nu tilgængelige på MiljøGIS.

Grundvandskortlægningen har nu fået sit eget MiljøGIS. Her kan du se landsdækkende GIS-temaer fra kortlægningen.

Områdeafgrænsninger (indvindingsoplande uden for OSD, OSD, NFI, IO og OD), som er i scoping og høring forud for vedtagelse i bekendtgørelse, vil fremover kunne findes her. De vedtagne områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS, men de er fortsat også tilgængelige på Danmarks Arealinformation (Miljøportalen).

Grundvandsdannelse til de enkelte grundvandsmagasiner, som er et helt nyt datasæt, er tilgængelig på det nye MiljøGIS. Data er et udtræk fra den eksisterende kortlægning og er dermed ikke en ny beregning, og vil i mange tilfælde være afleveret til den enkelte kommune i forbindelse med kortlægningen. På MiljøGIS gives en nem adgang til disse data. Hvis du ønsker at se grundvandsdannelsen til en kortlægning, så følg vejledningen.

Indvindingsoplande inden for OSD findes under ”Kortlægningsdata”, og er tilgængelige for download under ”Værktøjer”. Disse vil også efter sommeren blive tilgængelige som service, så man kan trække opdaterede data direkte.

Har du spørgsmål til det faglige indhold på  MiljøGIS, så kontakt Trine Lyngvig Nielsen,  , 7254 3833. Ved spørgsmål specifikt til grundvandsdannelse kontakt Elise Schmidt, , 7254 3758.