Naturdatabasen får nye kræfter

13-07-2016
Natur

Alle skal let kunne finde information om, hvor Danmarks værdifulde og sårbare natur er. Derfor investeres der nu knapt fem mio. kr. i en opdatering af Naturdatabasen.

Natur. Naturtyper og sjældne arter kan findes i Naturdatabasen. Foto: Naturstyrelsen.

Lodsejere skal have nemmere ved at se hvilke sårbare arter, der lever på deres jord. Og statslige myndigheder skal have lettere adgang til data om alt fra kvækkende frøer, ynglefugle og kortlægning af moser og heder, så naturplanlægningen bliver mere effektiv og mere præcis.

Derfor afsætter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og KL i årene frem mod 2021 knapt fem mio. kr. til en opdatering af Naturdatabasen under Danmarks Miljøportal, der blandt andet rummer den danske overvågning af arter, overvågning af sårbare naturtyper og kortlægning af levesteder.

-Det skal være lettere for både lodsejere og naturplanlæggere at få adgang til de tusindvis af oplysninger, der hvert år indsamles om danske arter og naturtyper. I dag erNaturdatabasen utidsvarende og besværlig at bruge, og vi har behov for at gøre overvågningen og registreringen af naturen mere effektiv. Det vil opdateringen af Naturdatabasen bidrage til, siger kontorchef Helle Pilsgaard.

Naturdatabasen benyttes i høj grad af kommunale miljøplanlæggere og statslige myndigheder i arbejdet med registrering af værdifuld og sårbar natur (den såkaldte § 3-registrering) og arbejdet med Natura 2000-planlægningen, som beskytter en række habitatområder med truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.