Sprøjteførere og pesticidforhandlere skal ikke kun uddanne sig men også autorisere sig i Miljøstyrelsens nye IT system MAB

05-07-2016

Den 1. juli trådte en ny bekendtgørelse med krav om uddannelse og autorisation af sprøjteførere og pesticidforhandlere i kraft. Autorisation kan dog først opnås fra ca. 1. oktober og reglerne indfases over fire år frem til 1. juli 2020.

Det har længe været et krav i Danmark, at man skal have sprøjtecertifikat/sprøjtebevis og opdateringskursus hvert 4. år, for at man må bruge sprøjtemidler i erhvervsmæssig sammenhæng. Senest er der i 2015 indført krav om, at forhandlerne af midlerne skal have et uddannelses-certifikat. Som noget nyt indføres der nu med de nye regler krav om, at både brugere og forhandlere fremover i tillæg til deres uddannelsesbevis skal erhverve en autorisation, idet de skal autorisere sig i Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler – kaldet MAB.

Den nye "Autorisations-bekendtgørelse" erstatter den tidligere gældende "Undervisningsbekendtgørelse".

EU krav opfyldes i forbindelse med køb af sprøjtemidler

Kravet om autorisation stammer fra regler, der gælder for alle EU medlemslande. Ifølge reglerne må der kun sælges pesticider til de personer, der har et uddannelses-certifikat, lige som det skal være muligt at frakende certifikatet. Med certifikatet dokumenterer brugere, at de har den nødvendige viden om sikker og korrekt brug af pesticiderne og viden om risikoen for miljø- og sundhed ved forkert brug af midlerne.

Danske uddannelsescertifikater egner sig ikke til dokumentation overfor forhandlere af pesticider i forbindelse med køb, lige som man ikke kan blive frakendt sit uddannelsescertifikat. Derfor indføres en autorisationsordning, hvormed man får et personligt autorisationsnummer. Man kan knytte sin autorisation til sin virksomheds CVR-nummer eller til sin arbejdsgivers CVR-nummer. Dermed kan virksomheden lovligt købe plantebeskyttelsesmidler.

Hvem er omfattet af reglerne og fra hvornår?

Kravet om autorisation gælder for alle professionelle brugere af sprøjtemidler, lige som det gælder for de uddannede forhandlere. Autorisationssystemet MAB åbner for autorisationer ca. 1. oktober 2016. Senest 6 måneder efter, det vil sige 1. april 2017, skal uddannede forhandlere af sprøjtemidler autorisere sig i MAB, lige som personer, der gasser muldvarpe, mosegrise og skadedyr i siloer, skal autorisere sig inden den dato. Forhandlerne af gasningsmidlerne skal fra 1. april kontrollere deres kunders autorisationsoplysninger for at kunne sælge gasningsmidlerne og autorisationssystemet erstatter dermed den nuværende kontrol af, om køber er indehaver af et plastickort udstedt af Miljøstyrelsen.

For langt hovedparten af brugerne af professionelle sprøjtemidler bliver der tale om en indfasning over fire år frem til 1. juli 2020, da det er frivilligt, om man vælger at autorisere sig i MAB, så snart systemet lanceres 1. oktober, eller om man vil vente til man skal på sprøjtecertifikat-opdateringskursus næste gang. Da vil det være muligt at autorisere sig i forbindelse med kurset eller umiddelbart efter.  Forhandlere af professionelle sprøjtemidler skal først fra 1. juli 2020 kontrollere om deres kunder har autorisation.

Det er enkelt at få sin autorisation via IT systemet. Man klarer det selv på bare nogle ganske få minutter og ved hjælp af personlig Nem-ID. Den første autorisation er gratis.

Tro og love erklæring

Vælger brugere af de professionelle sprøjtemidler at vente med at autorisere sig i MAB, skal man underskrive og opbevare en tro-og-lov erklæring, hvor man skriver under på, at man opfylder de nødvendige uddannelseskrav i virksomheden. Erklæringen skal fremvises til kontrolmyndigheden på forlangende. Autoriserer man sig med det samme når IT systemet lanceres ca. 1. oktober, slipper man for at udfylde og opbevare erklæringen.

Flere oplysninger sidst på sommeren

Miljøstyrelsen vil i løbet af august-september lancere yderligere og mere detaljerede oplysninger om autorisationsordningen på styrelsens hjemmeside og via en række faktaark om emnet, som bliver distribueret til bl.a. forhandlere af sprøjtemidler.

Læs de nye regler om autorisation her: Autorisationsbekendtgørelsen  

Læs her vejledningen til autorisations-bekendtgørelsen  

Se skema , der giver oversigt over de forskellige typer af autorisationer

Se her tro og love erklæring som kan printes og underskrives.  

Kontaktoplysninger om de nye regler:

Mette Hyldebrandt-Larsen Tlf. 72 54 45 08, e-mail:

Claus-Peter Clausen Tlf. 72 54 45 98, e-mail: