Klimasikring er også natur og friluftsliv

07-07-2016
Natur Friluftsliv

Ny pulje på 15 mio. kroner til klimasikringsprojekter, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvælstofreducerende løsninger.

Sønæs. I Viborg ender regnvand fra skybrud i små søer og bassiner. Foto: SVANA.

Vandreservoirs kan være små naturperler, legepladser kan rumme store vandmængder fra skybrud, og vådområder, søer og ådale kan gøre en stor forskel i forhold til at reducere udledning af kvælstof.

Nu kan landets kommuner søge tilskud til netop den slags klimatilpasningstiltag, der gør en indsats i forhold til lokal klimasikring samtidig med, at der bliver skabt ny natur, bedre muligheder for friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag i det åbne land.

-Når kommunerne laver klimasikringstiltag, så giver det rigtig god mening at kombinere klimasikring med projekter, der giver danskerne ny natur, bedre friluftsliv og nye naturoplevelser. Hvis klimasikringsprojekter også kan gøre en forskel i forhold til at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet, så er det projekter, regeringen gerne vil støtte, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Regeringen har med naturpakken afsat i alt 15 millioner kroner til fyrtårnsprojekter, der skaber synergi mellem klimatilpasning, natur, friluftsliv og tiltag, som reducerer udledning af kvælstof.

På tværs af kommunegrænser

Kommunernes klimatilpasningsplaner viser, hvordan de enkelte kommuner har tænkt sig at gribe udfordringen med store vandmængder fra skybrud og oversvømmelser an. Når kommuner søger om tilskud via den nye tilskudspulje, vil projekter, der går på tværs af kommunegrænser, få ekstra points.

-Vand kender som bekendt ingen grænser - og heller ikke kommunegrænser. Jeg håber, kommunerne vil sætte sig sammen og udtænke projekter, der går på tværs af kommuneskellene, og skabe løsninger, som kommer borgerne til gode i større områder end bare lokalsamfundet. Pengene i tilskudsordningen skal også være med til at skabe nye oplevelser i naturen for så mange danskere som muligt, siger Esben Lunde Larsen.

Tilskudsordningen kan søges via Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside fra fredag den 8. juli 2016, og ansøgningsfristen er den 1. oktober 2016. Det er en forudsætning for at få tilskud, at kommunerne kan sikre supplerende finansiering enten ved hjælp af egne midler, takstmidler, fondsmidler, midler fra EU’s LIFE Klimapulje eller lignende.

Ordning møder opbakning fra KL

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, mener, at ordningen har flere gode tiltag og repræsenterer en spændende tanke, som han gerne ser mere af.

- Jeg synes, det er en meget fornuftig ordning, som jeg forventer mig meget af. Det giver rigtig god mening, at de penge, vi lokalt investerer i klimaløsninger, kan tjene flere formål og som her være med til at sikre danskerne mere og bedre natur og friluftsoplevelser. Og så er det jo også et klart plus, at ordningen indeholder kvælstofreducerende tiltag. Ordningen repræsenterer en tænkning, som vi skal vi have mere af. Jeg håber, at den kan være med til at bane vejen for, at vi i det hele taget får lov og midler til at lave kloge klimaløsninger i kommunerne, udtaler Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Læs mere om tilskudsordningen på www.klimatilpasning.dk og på Svanas hjemmeside , hvor man også finder vejledning til at søge tilskud.