Jægere skyder flere vilde kaniner men færre rådyr

04-07-2016
Friluftsliv

Den foreløbige statistik for vildtudbyttet i Danmark, som viser hvor meget vildt, der er blevet skudt i sæson 2015 / 2016, er netop blevet offentliggjort. Den viser blandt andet, at der skydes færre rådyr, mens flere vilde kaniner nedlægges.

Nedlagt. Den foreløbige jagtstatistik viser, at der bliver skudt færre rådyr. Foto: Colourbox.

Den 1. januar 2015 blev lov om jagt og vildtforvaltning ændret, så jægere kun kan få fornyet deres jagttegn, hvis de har indberettet, hvad de har nedlagt i den foregående jagtsæson.

Og hvor indberetningen af vildt fra jægere før ændringen af loven lå på omkring 60-70 procent, så indberettede 97 procent af jægere deres vildtudbytte i den første jagtsæson 2014/15.

-Når indberetningen er høj og tæt på 100 procent, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som fastsætter jagttiderne på danske vildtarter, et bedre datamateriale for vildtbestandenes størrelse til rådighed. Det giver bedre muligheder for at sikre en mere bæredygtig jagt og en bedre forvaltning af de danske vildtbestande, siger kontorchef Gertrud Knudsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Den foreløbige statistik fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser blandt andet, at der generelt er sket et fald på 5,6 procent i antallet af nedlagte pattedyrarter som for eksempel harer og råvildt, mens der er blevet nedlagt flere krondyr og kaniner. Der er også blevet nedlagt flere invasive arter som for eksempel bisamrotte og sumpbæver . 

- Flere jægere indberetter, hvis de har skudt invasive arter som mink, sumpbæver, bisamrotte og vaskebjørn. Det er værdifulde oplysninger i forhold til overvågning og bekæmpelse af invasive arter i Danmark, siger Gertrud Knudsen.

De foreløbige tal for jagtsæsonen 2015/2016 viser, at der er nedlagt 25 bisamrotter mod 17 i den foregående jagtsæson, og syv sumpbævere er blevet nedlagt i 2015/2016 mod to året før.

For at få fornyet sit jagttegn for den kommende jagtsæson 2016/2017, skal man indberette sit vildtudbytte for sæsonen 2015/2016 på ”Mit Jagttegn”. Fristen er 31. marts 2017. Husk, at man også skal indberette, hvis man ikke har nedlagt vildt.

Læs notatet ”Vildtudbyttestatisk for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16  (eksternt link)

Nedlagt. DCE, Aarhus Universitet har netop offentliggjort den foreløbige jagtstatistik. Grafik: SVANA.