Høring af ændringer i godkendelsesvejledningen

12-07-2016
Industri

Du kan være med til at forbedre vejledningen ved at sende dine input til Miljøstyrelsen.

De foreslåede ændringer i godkendelsesvejledningen skyldes overvejende den nye anmeldeordning for bilag 2 virksomheder . Ændringerne er gennemført i godkendelses-, tilsyns- og brugerbetalingsbekendtgørelserne samt i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelser.

Herudover er flere eksisterende sider uddybet og ændret efter input fra interessenter.

Der er tilføjet nye sider om bl.a.

  • Samtidighed i afgørelser, som beskriver, hvordan du som virksomhed kan opnå samtidighed, og hvordan du som myndighed skal gennemføre sagsbehandlingen
  • Godkendelsespligtens udstrækning og begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet"
  • Opslag om registrering og offentliggørelse af data på portalen Digital MiljøAdministration (DMA)
  • Oplag om juridisk binding af de forskellige typer af BAT-konklusioner

Du kan finde udkast til ændringerne og Miljøstyrelsens høringsbrev på høringsportalen.

Frist for høring: Onsdag den 31. august 2016.

Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen - Erhverv, til e-mailadressen