Få overblik over miljødata for de mest forurenende virksomheder i Europa

01-07-2016
Industri

Det europæiske miljøagentur har offentliggjort det nyeste sæt af miljødata, for de største og mest forurenende virksomheder, i det europæiske PRTR-register. De nyeste data dækker året 2014 og i alt 33 europæiske lande.

Det europæiske PRTR-register (E-PRTR) samler og udstiller miljødata for industriens udledninger.  PRTR står for Pollution Release and Transfer Register. Miljødata omfatter de samlede årlige udledte mængder af en række stoffer til luft og vand, samt mængderne af affald, der sendes videre fra virksomheden.

I PRTR-registret kan du søge enkeltvirksomheder, få et overblik over en branche eller sammenligne lande imellem. Det er desuden muligt at lave udtræk af datasæt, som kan viderebearbejdes. 

De danske miljødata

Miljøstyrelsen har samlet og afleveret miljødata til E-PRTR fra primært større danske virksomheder siden 2007. Ikke alle virksomheder indberetter miljødata. For det første er det afgrænset til en række brancher og der er fastsat tærskler for, hvornår en udledning skal indberettes. Det betyder, at mange virksomheder ikke er forpligtigede til at indberette, da deres udledninger er mindre end tærsklen for indberetning.

I 2014 var der i alt 243 danske virksomheder og 56 husdyrbrug, der indberettede data. Til sammenligning, indberettede 289 virksomheder og 98 husdyrbrug data, i 2010. Miljøstyrelsen har ikke undersøgt forskellen nærmere, men det kan tyde på, at danske virksomheder udleder mindre forurening til luft og vand end tidligere. 

Oversigt over reglerne 

Reglerne for virksomhedernes indberetning fremgår af PRTR-bekendtgørelsen , der er den danske gennemførelse af EU's PRTR-forordning og af FNs PRTR-protokol. 

De forskellige stoffer og tærskler for indberetning kan ses i PRTR-forordningens bilag 2.

Du kan også læse mere om miljørapportering og PRTR her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan se det danske PRTR-register her og det samlede europæiske PRTR-register her.