EU forbyder tallowamin og strammer anbefalinger til brug af glyphosat

11-07-2016
Borger Landbrug

EU Kommissionen har netop besluttet at forbyde det problematiske stof tallowamin, som bruges i visse glyphosatholdige sprøjtemidler. Samtidig får medlemslandene mulighed for at begrænse brugen af glyphosat på offentlige arealer og før høst.

Foto: Colourbox

Ved en afstemning blandt EU's medlemslande i dag, blev det besluttet, at landene fremover får mulighed for at indføre restriktioner, når de godkender glyphosatholdige sprøjtemidler. Flere af landene har allerede forbudt brugen af tallowamin, et hjælpestof der forstærker effekten af glyphosat.

EU Kommissionen havde stillet forslag om ændrede godkendelsesbetingelser for glyphosat. Forslaget indeholdt tre nye punkter i forhold til den eksisterende godkendelse, som alle blev vedtaget, nemlig:

  • At medlemslandene skal tage særligt hensyn til risiko ved brug at glyphosat på offentlige arealer.
  • At medlemslandene skal tage særligt hensyn til at brugen af glyphosat før høst (modning af korn) sker i tråd med god landbrugsmæssig praksis.
  • At hjælpestoffet tallowamin forbydes i glyphosatholdige sprøjtemidler.

Danmark er langt fremme

Danmark har allerede reduceret brugen af alle pesticider på offentlige arealer ved hjælp af en aftale indgået mellem stat, kommuner og regioner, som udfaser brug af pesticider på offentlige arealer. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at Danmark allerede opfylder dette krav.

Hvad angår brugen af glyphosat før høst til nedvisning, kan det godt være i tråd med god landbrugsmæssig praksis. Så også på dette punkt, er Danmark allerede i overensstemmelse med Kommissionens forslag.

Forbuddet mod hjælpestoffet tallowamin er indført efter pres fra en række medlemslande, herunder Danmark. Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har vurderet, at tallowamin er problematisk for sundheden, og derfor bør forbydes. Miljøstyrelsen støtter denne vurdering. Salget af tallowamin-midler skal stoppe den 31. december 2016 og anvendelsen skal ophøre den 31. december 2017. Salget af glyphosat-holdige sprøjtemidler med tallowamin har været begrænset i 2015.