EU-dødslisten træder i kraft om 20 dage

14-07-2016

Om 20 dage skal alle EU-lande bekæmpe 37 invasive arter. I Danmark findes de 12. Man kan dog beholde sit kæledyr, selv om det er på listen.

Vaskebjørn, sumpbæver, signalkrebs, gul kæmpekalla og hårfrugtet bjørneklo. Det er navnene på nogle af de 12 dyre- og plantearter, som lever i Danmark, men som vi fra starten af august er forpligtet til at bekæmpe og helst udrydde.

De 12 arter i Danmark optræder på EU's såkaldte dødsliste med i alt 37 arter, som EU-lande fremover er forpligtet til at bekæmpe. Listen blev lanceret sidste år, men EU har først officielt offentliggjort den i dag. Ifølge reglerne skal der gå 20 dage, før forbuddet gælder.

Miljø- og fødevareministeriet vil senere udsende en plan for, hvordan indsatsen konkret skal udmøntes i Danmark. Men det vil allerede om 20 dage være forbudt at handle med de omtalte arter. Skulle man have et kæledyr, fx en skildpadde, der står på EU-listen, kan man beholde det, indtil det dør. Man skal blot forhindre, at det yngler, og man skal sikre sig, at dyret ikke kan slippe ud i naturen.

De 37 arter er invasive – det vil sige, at de ikke hører hjemme i Europa, og de kan gøre skade på den oprindelige europæiske natur og økonomi.  Målet med det fælles EU-initiativ er, at man fx i Sydeuropa bekæmper den asiatiske hveps, så den ikke når til Danmark, hvor den kan udslette danske bier, forhindre bestøvning og true gartnerierne. Og at man i Italien bekæmper det grå egern, inden det når til Danmark, hvor det truer både det røde egern og skovbruget.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning forbereder en kampagne, der skal orientere haveejere, dyrehandlere og zoologiske haver. Der kommer en indberetningsmetode, hvor man kan melde ind, hvis man observerer de omtalte arter, så indsatsen kan sættes ind de rigtige steder.

I Danmark bekæmpes også andre invasive arter, som ikke står på EU-listen, for eksempel mårhund og rynket rose.

De 12 arter i Danmark er:

Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla, muntjak, vaskebjørn, sumpbæver, skarveand, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe, båndgrundling, hellig ibis, Carolina cabomba (Cabomba caroliniana), og sumpskildpadden terrapin.

De øvrige 25 arter på dødslisten er:

Amerikansk oksefrø, java manguster, asiatisk hveps, kinesisk sovekutling, amerikansk flodkrebs, Orconectes virilis (krebs, intet dansk navn ), Louisiana-flodkrebs, marmorkrebs, slør-partenium (Parthenium hysterophorus), spydbladet pileurt (Percaria perfoliata), gråt egern, indisk krage, kujibønne, næsebjørn, ørkenkorsrod, ræveegern, rødbuget egern, sibirisk jordegern, Sosnowski's bjørneklo, tykstilket vandhyacint, asiatisk centella, stor vandguirlande, Uruguay ludvigia (Luwigia grandiflora), krybende ludvigia (Ludwigia peploides), papegøjefjer.

Læs mere om EU-listen på svana.dk