Effektiv test mod rod med træ

05-07-2016
Natur

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) har opnået gode resultater med DNA-test af importeret træ.

Med små træprøver kan styrelsens ansatte DNA-teste træprodukter. Foto: SVANA.

25 procent af de importerede træplader i Danmark er deklareret forkert. Og dermed kan de indeholde træ, der er ulovligt fældet.

Det viser et forsøg, som styrelsen har foretaget med bl.a. DNA-test af importeret træ. Forsøget er sket blandt udvalgte træimporterende virksomheder.

Resultatet var så overbevisende, at styrelsen ikke bare har besluttet at fortsætte med denne form for test, men opfordrer samtidig træ-virksomhederne til selv at teste med metoden.

Det er nemlig i høj grad træ-virksomhederne, som de fejlagtige varedeklarationer går ud over, fordi de ikke modtager de varer, de har bestilt. Og de risikerer at importere træ, der stammer fra ulovlige skovrydninger.

Den nye test går ud på at tage små prøver fra træprodukter, som man så gennem DNA-analyser og mikroskopi kan se præcist, hvad de indeholder. I styrelsens forsøg tog man prøver af 32 træprodukter fra 11 forskellige danske træimporterende virksomheder, der alle havde meldt sig frivilligt til at deltage i projektet. Og i 25 procent af prøverne var der altså fejl.

- Den nye test har vist sig at være en enkel og billig metode, der afslører, hvilke træsorter de importerede træprodukter indeholder. Derfor vil vi også fremover bruge testen ved kontrolbesøg hos virksomhederne. Samtidig vil vi anbefale, at træimporterende virksomheder overvejer selv at tage træprøver, når de køber træ, siger fuldmægtig Niels Bølling fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Træimporterende virksomhederne kan finde gode råd og vejledning i træprøver i rapporten. 

Den danske undersøgelse viser i øvrigt samme tendens som i England. Her viste en undersøgelse i 2015, at der var fejl i cirka 25 procent af varedeklarationerne for træ, der var importeret fra lande udenfor EU.

Læs rapporten på dansk

Læs rapporten på engelsk