100 nye bekendtgørelser viser SVANAs opgaver

07-07-2016

Nye bekendtgørelser viser, hvilke ansvarsområder det nye Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har. De trådte i kraft 1. juli 2016.

To nye delegationsbekendtgørelser, 98 nye bekendtgørelser og en ny cirkulæreskrivelse. Så meget skulle der til for at gøre én styrelse til to.

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. juli, og dermed er de to nye styrelsers ansvar og juridiske eksistensgrundlag på plads.

De to nye styrelser er det nye Naturstyrelsen, som skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemføre naturprojekter, og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), der er statslig myndighed på vand- og naturområdet.

De nye bekendtgørelser bestemmer, hvordan den gamle styrelses ansvarsområder fordeles mellem de to nye styrelser. Hvad de enkelte bekendtgørelser dækker spænder vidt – lige fra bekæmpelse af rotter til overvågning af vandmiljøet og naturens tilstand.

De to delegationsbekendtgørelser beskriver de opgaver og beføjelser, som de to nye styrelser har fremover. De enkelte bekendtgørelser og cirkulæreskrivelsen klargør nærmere, hvordan de opgaver den gamle styrelse løste fordeles mellem de to nye styrelser.

- Offentligheden kan se, hvilken styrelse der har ansvaret for hvad i forhold til konkret lovgivning. Det kan borgere, virksomheder og organisationer bruge, når de for eksempel skal finde ud af, om det er SVANA eller Naturstyrelsen, de skal kontakte i deres konkrete sag , siger kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Alle bekendtgørelserne og cirkulæreskrivelsen kan findes på Retsinformation.dk .

Dokumentet herunder indeholder links til cirkulæreskrivelsen, de to delegationsbekendtgørelser og de bekendtgørelser, der er opdateret med de nye styrelsers navne.

Se liste over ændrede bekendtgørelser og cirkulæreskrivelse