Tre nye rapporter undersøger flammehæmmere og ser på nyt redskab til at farevurdere stofferne

25-01-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen har i tre nye rapporter undersøgt og kortlagt hvilke flammehæmmere, der findes på markedet, hvordan de påvirker vores miljø og sundhed og hvilke alternativer, der findes. Samtidig ser rapporterne nærmere på krav til brandsikkerhed i udvalgte brancher og undersøger et nyt redskab til at farevurdere flammehæmmere.

undefined

Flammehæmmere er en gruppe af kemiske stoffer, som indgår i forbrugerprodukter som f.eks. elektronik. Stofferne kan forhindre brand i f.eks. computere og fjernsyn. Flere af dem er skadelige for både mennesker og miljø, og derfor er de mest skadelige flammehæmmere i dag forbudt at anvende i elektronik, mens flere er ved at blive undersøgt for deres effekter.

Rapporterne peger på, at f.eks. elektronik, byggeribranchen, transport og offshore er blandt de sektorer, der i størst udstrækning bruger bromerede flammehæmmere og identificerer i hvilke produkttyper, stofferne oftest findes. Desuden ser en af rapporterne på fosforbaserede flammehæmmere og på GreenScreen® -metoden, som er et værktøj, der kan bruges af producenter og importører til at farevurdere stofferne, så de får lettere ved at fravælge eller erstatte farlige flammehæmmere i deres produkter.

Workshop om flammehæmmere
Miljøstyrelsen afholder på tirsdag den 26. januar en workshop om flammehæmmere målrettet importører, forhandlere og producenter af elektronisk udstyr. Her lægger Miljøstyrelsen op til dialog, så myndighed og branche i fællesskab kan blive klogere på, hvordan man bedst sikrer, at reglerne for indhold af flammehæmmere i produkter efterleves i hele værdikæden og hvordan man som virksomhed kan gå forud og skabe en CSR-profil på området.

Læs mere om workshoppen her (link ikke længere aktivt). 

Læs de tre rapporter om flammehæmmere og alternativer: